PH-345 Eigen Vliegtuig

De ZCNOP besluit tot de koop van een Ka.8. foto