Bestuursmededeling 18 Aug 2021

Beste leden,

Voor meevliegende bezoekers (vooralsnog alleen huisgenoten) geldt dat ze zich moeten registreren. Het is wellicht ook handig voor overige bezoekers. Er is een digitaal formulier gemaakt dat ingevuld kan worden.Via een QR code is dit formulier toegankelijk. De kaart met de QR code (zie de bijgevoegde pdf) zal dit weekend op de startkar worden opgehangen.

Het formulier is ook bereikbaar via de website:

https://www.zcnop.nl/bezoekersregistratie-corona/

Komende week start het jeugdkamp van Gilze (23/8 t/m 27/8) Het is nog niet zeker of ze kunnen vliegen i.v.m. het ontbreken van een instructeur, maar we wensen ze toch een fijne week.

Op 2 augustus is er een buitengewone ledenvergadering geweest van het ABZ (Afdelings Bestuur Zweefvliegen) van de KNVvL. In deze vergadering is een nieuwe penningmeester (Jan Brouwer) benoemd. Er is veel te doen geweest over de gebrekkige transparantie (financiële zaken) van het ABZ en met name het hoofdbestuur van de KNVvL. Uiteindelijk is er een commissie ingesteld om te onderzoeken wat er beter zou kunnen. De commissie is gekomen met een groot aantal aanbevelingen en verbeteringen. Het ABZ en het hoofdbestuur hebben beloofd het overgrote deel van de aanbevelingen te gaan implementeren. De nieuwe penningmeester (Jan Brouwer) zal dit voor een groot deel moeten gaan uitvoeren. Ik heb Jan succes gewenst met aanstelling.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur.

Kor Sneller

Voorzitter ZCNOP