Vliegdag

Onze vliegdag

De vliegdag begint om 9:30 met een briefing van de DDI (dienstdoend instructeur). Tijdens de briefing worden zaken zoals het weer, de taakverdeling en de te gebruiken vliegtuigen besproken. Daarna brengen de leden de vliegtuigen naar de startplaats en wordt de lier aan de andere kant van het veld opgesteld. Na de briefing halen de leden de vliegtuigen uit de hangaars en worden deze naar de startplaats gereden.

Starten met vliegen

Voordat de vliegtuigen de lucht in gaan worden zij goed geïnspecteerd door een ervaren vlieger. Dit is een routineklus die elke vliegdag wordt uitgevoerd. Rond 10:30 staan de vliegtuigen opgesteld. Dan is het tijd om te starten. De startleider bepaalt wie aan de beurt is enzorgt ervoor dat het vliegbedrijf soepel verloopt.

Teamsport

Zweefvliegen is echt een teamsport. Wanneer je niet vliegt, zet je je op de startplaats in voor anderen zweefvliegers. Er zijn genoeg taken te doen, zoals het uit het veld halen van kisten, het aanhaken van de vliegtuigen en het uitrijden van de lierkabels. Er wordt dus niet alleen gevlogen, er is ook op de grond genoeg te doen.

De parachutes naar de lierkabel slepen

Einde vliegdag

Samen wordt besloten tot hoe laat we doorgaan met vliegen. Dit is afhankelijk van het weer maar ook hoeveel mensen er zijn op het vliegveld. Als er wordt besloten te stoppen, gaan de kisten, schoongemaakt en al, terug naar de hangaar. De starts en uren worden opgeteld en bijgewerkt in de logboeken van de vliegtuigen. Dan is het tijd nog even wat na te praten over de vliegdag om vervolgens naar huis toe.